Pacci é Sant'Andhrìa, cicati é San Suosti, zuoppi é Sathrianu.
Ma soprattutto pacci, pacci... pacci dappertutto! -_-